martes, 26 de septiembre de 2017

La nostra ajuda solidaria per atenuar els estralls de l’Irma i trencar el bloqueig contra Cuba (Catalán y Castellano)

En aquest article el Gustavo de la Torre,  vicepresident de l’Associació de Cubans de Catalunya José Martí ens explica com reacciona Cuba davant els desastres naturals. Cuba té un gran reconeixement imternacional per aquest tipus d’actuacions per la gran tasca de les seves institucions i de la solidaritat del poble cubà. Tot i així, l’huracà Irma ha estat devastador i Cuba necessita de la nostra ajuda i solidaritat, tant per aquest moment concret com per continuar lluitant contra el bloqueig.

Tomado de Fundació L'Alternativa

Potser perquè Cuba està envoltada d’un mar càlid es torna atractiva pel pas de fenòmens meteorològics. Recentment va transitar l’Irma i no va ser una “criollita” o europea amb despampanant harmonia en el caminar, sinó un fortíssim huracà de categoria 5 que va passejar per tota la costa nord, des de la província de Camaguey fins a Matanzas.

Les autoritats cubanes, ja ben preparades front esdeveniments meteorològics d’aquest tipus disposen, a través de la Defens Civil (DC), de les mesures necessàries per l’organització territorial i institucional. El seu únic objectiu és la protecció de les persones i els seus bens i els mitjans d’economia nacional, així com el desenvolupament de tasques de salvament i reparació urgent d’averies en els focus de destrucció o contaminació. A nivell nacional és el Presidente del Consejo de Eastado qui dirigeix la Defensa Civil (DC), recolzant-se en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en els òrgans i organismes estatals, les entitats econòmiques i institucions socials. Son els presidents de les assemblees provincials i municipals del Poder Popular qui compleixen la funció de caps de la DC a nivell dels territoris.
Dins de les accions fonamentals de la DC esta donar l’avís a la població pels mitjans d’informació, evacuació de la població més vulnerable a zones més segures i els recursos naturals exposats a risc, el control de substancies perilloses, divulgació de normes de conducta, establir mesures higienico-sanitaries i epidèrmiques. També  hi ha la protecció del patrimoni nacional, cientificotecnic i financer; la protecció de maquinaria, matèria prima, reserves d’aliments i medicaments, productes de biotecnologia, fonts i reserves d’aigua, sistemes electrogenics, d’infocomunicacions, salut, transport i altres d’igual importància.
Els majors destrossos de l’Irma s’han evidenciat en el servei elèctric, habitatge, carreteres, comunicacions i instal·lacions estatals de grans àrees, així com embarcacions pel servei turístic o pesquer. Desafortunadament, malgrat la gran tasca de Cuba en aquests fenòmens, l’Irma va provocar la pèrdua de 10 vides humanes. Tot esforç és poc quan es tracta de salvaguardar vides i gràcies a la disposició que posa el govern cubà front aquests fenòmens Cuba gaudeix d’un alt reconeixement a nivell internacional, molt més si el saldo de víctimes és bastant baix i, en ocasions, nul.
No deixa de sorprendre a qui visita el país és l’alt valor solidari de la població cubana, que acull de tot cor a qualsevol persona o família veïna que s’hagi d’evacuar i li brinda protecció i atenció tot el temps que sigui necessari. Aquest humanisme que Cuba ha inculcat amb la seva Revolució no només el posa en pràctica per la seva població, sinó que l’ha desplegat per molts altres pobles del món.
El que crida més l’atenció del caiman caribeny és que la seva població no s’espanta per aquests fenòmens naturals i sense esperar cap ordre, posa tot l’esforç possible en cooperar amb la DC. A l’arxipèlag s’aixeca tot el poble posant mans a l’obra en la recuperació del país i en tornar-li ràpidament la seva vida normal, la seva brillantor i color.
Però a Cuba no la colpegen només els huracans, tinguin noms de dona o home, també la colpeja durament un bloqueig econòmic, comercial i financer imposat injustament pel govern dels Estats Units des de fa ja 58 anys i que encara posa en pràctica els seus instruments il·legals, amb un abast extraterritorial, amb l’objectiu de l’asfixia econòmic de la població cubana i d’obstaculitzar l’exercici dels seus dretsa la lliure determinació i sobirania.
Una mostra d’aquesta política agressiva s’ha vist en la recent negativa del banc dels Països Baixos INC a realitzar transferències de l’Associació d’Amistat RFA-Cuba amb l’objectiu d’ajudar al poble cubà a afrontar les seves necessitats. El poble de Cuba pateix les afectacions dels fenòmens naturals, però molt més el milionari dany econòmic que dia a dia provoca el bloqueig dels Estats Units.
Ajudar avui a Cuba és ser conseqüent i agraïts amb tota la solidaritat que Cuba sempre ha donat al mon; però d’igual forma demostren la magnitud de la nostra solidaritat i humanisme.
La plataforma de solidaritat Defensem Cuba ha habilitat un compte pels damnificats (ES49 2100 3205 1022 0046 4957) per rebre donacions que després seran transferides a un compte a Cuba amb aquest objectiu.

Trenquem el genocida bloqueig econòmic i brindem a aquest poble germà tota la nostra ajuda.
CASTELLANO:
Nuestra ayuda solidaria para atenuar los estragos de Irma y romper el bloqueo contra Cuba.
Por Gustavo de la Torre Morales

Quizás porque a Cuba la rodea un cálido mar, es que se vuelve también apetecible para el paso de eventos meteorológicos. Recientemente transitó Irma y no fue una criollita u europea con despampanante armonía en su caminar, sino un fortísimo huracán de categoría 5 que se paseó por toda la costa norte, desde la provincia de Camagüey hasta Matanzas.

Las autoridades cubanas, ya bien preparadas frente a eventos meteorológicos de este tipo disponen, a través de la Defensa Civil (DC), de las medidas necesarias para la organización territorial e institucional, cuyo único objetivo es la protección de las personas y sus bienes y los medios de la economía nacional; como también el desarrollo de trabajos de salvamento y reparación urgente de averías en los focos de destrucción o contaminación. A nivel nacional, es el Presidente del Consejo de Estado quien dirige la Defensa Civil (DC), apoyándose en el Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, junto a los órganos y organismos estatales, las entidades económicas e instituciones sociales. Son los presidentes de las asambleas provinciales y municipales del Poder Popular quienes cumplen la función de jefes de la Defensa Civil (DC) a nivel de dichos territorios.

Dentro de las acciones fundamentales de la DC está el dar el aviso a la población por los medios de información, evacuación de la población vulnerable a zonas más seguras y los recursos materiales expuestos a riesgo, el control de sustancias peligrosas, divulgación de las normas de conducta, establecer medidas higiénico-sanitarias y epidérmicas. También está la protección del patrimonio nacional, científico-tecnológico y financiero; la protección de maquinarias, materias primas, reservas de alimentos y medicamentos, productos de la biotecnología, fuentes y reservas de agua, sistemas electroenergéticos, de infocomunicaciones, salud, transporte y otros de igual importancia.

Los mayores destrozos de Irma se evidenciaron en el servicio eléctrico, viviendas, carreteras, comunicaciones e instalaciones estatales de grandes áreas; así como embarcaciones para el servicio turístico o pesquero. Desafortunadamente Irma alcanzó la lamentable pérdida de 10 vidas humanas. Sin embargo, todo esfuerzo es poco cuando se trata de salvaguardar vidas humanas y gracias a la disposición que pone el gobierno cubano frente a tales fenómenos es que Cuba goza del alto reconocimiento a nivel internacional, mucho más si el saldo de víctimas es bastante bajo, y en ocasiones hasta nulo.

Lo que no deja de sorprender a quienes visitan el país es el alto valor solidario que cunda en la población cubana, la cual acoge de corazón a cualquier persona o familia vecinal que sea necesario evacuar y le brinda protección y atención todo el tiempo que lo amerite. Ese humanismo que Cuba ha inculcado con su Revolución, no sólo lo pone en práctica para su población, sino también lo ha desplegado con creces para muchos otros pueblos del mundo.
Lo más llamativo del caimán caribeño es que su población no se amedrenta con estos fenómenos naturales y sin esperar orden alguna, pone todo esfuerzo posible en cooperar con la Defensa Civil. En el archipiélago se levanta toda una marejada de pueblo poniendo manos a la obra en la recuperación del país y devolverle rápidamente su vida normal, brillo y color.
Pero a Cuba no la golpea solamente los huracanes, tengan nombres de mujer u hombre, también la golpea duramente un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto injustamente por los gobiernos de Estados Unidos desde hace ya 58 años y que aún pone en práctica sus instrumentos ilegales, con alcance extraterritorial, cuyo objetivo es la asfixia económica de la población cubana y obstaculizar el  ejercicio de sus derechos a la libre determinación y soberanía.

Una muestra de esta política agresiva se ha visto en la reciente negativa del banco nederlandés ING a realizar transferencias de la Asociación de Amistad RFA-Cuba con el objetivo de ayudar al pueblo cubano a afrontar sus necesidades. El pueblo de Cuba sufre tanto las afectaciones de los eventos naturales, pero mucho más el millonario daño económico que día a día ocasiona el bloqueo de los Estados Unidos.

Ayudar hoy a Cuba es ser consecuentes y agradecidos con toda la solidaridad que siempre Cuba ha dado al mundo; pero de igual forma demuestra el calibre de nuestra solidaridad y humanismo.

La plataforma de solidaridad Defensem Cuba ha habilitado una cuenta para damnificados en la cuenta corriente ES49 2100 3205 1022 0046 4957 para recibir donaciones que después serán transferidas a una cuenta dispuesta por Cuba con este objetivo. 

Rompamos el genocida bloqueo económico y brindémosle a este pueblo hermano toda nuestra posible ayuda.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...